Rödljusterapi- det läkande ljuset

Det röda ljusets positiva egenskaper

Det finns en mycket stor mängd forskning som visar att rödljusterapi är effektivt för många funktioner och åkommor, se exempel nedan:

Föryngrande egenskaper

Föryngrande effekter tack vare ökad kollagensyntes som reducerar rynkor och fina linjer.

Utjämnande effekter på hy

Minskad förekomst av acne, dermatit, eksem och utjämnande effekt på solskadad hy.

Autoimmuna sjukdomar

Lindring av besvär, och delvis återskapande av funktioner hos personer med MS, psoriasis och vitiligo.

Läkning

Positiv effekt på sårläkning, frakturläkning och generella skador (såsom leder, bindväv och muskler.

Neuropsykiatriska tillstånd

Positiv påverkan på neuropsykiatriska tillstånd såsom nedstämdhet, ångest, beroende, PTSD och sömnstörning.

Koncentration

Ökat fokus och högre koncentrationsförmåga.

Smärtlindrande

Smärtstillande effekt vid t.ex rygg,- och nacksmärta.

Viktminskning

Minskad fettmassa i kombination med träning.

Positiv effekt på neurologiska sjukdomar

Förbättring av kroppsfunktioner hos personer med MS, kognitiva nedsättningar (demens), Parkinson och stroke.

Ökad muskelmassa vid träning

Akut prestationsökning samt snabbare muskeltillväxt och styrkeökning.

Återhämtning

Förbättrad återhämtning efter träning.

Sänkt blodtryck

Sänker blodtrycket hos den som lider av hypertoni och förebygger risk för att drabbas.

Solnedgång, det läkande solljuset
Stamceller

Mängden stamceller kan öka vid regelbunden behandling, och då dessa celler kan vi i stort sett vilken celltyp som helst leder det till föryngring och regenerativa effekter.

Anti-inflammatoriskt

Rödljusterapi är antiinflammatoriskt vilket ger en systemiskt effekt vid behandling, dvs hela kroppen påverkas även när behandlingen är lokal.

Den säkraste och mest effektiva ljusterapin i världen

Rödljusterapi, paneler finner du hos nutrilight.se